top of page
Godkjent for ansvarsrett 2021.png

Godkjent for ansvarett

Organisasjonsnr. 812 508 032
Tiltaksklasse II

 

Vi tar på oss prosjekter der vi kun står ansvarlig for utførende og kontroll av utførende. Mange i dag ønsker denne løsning, da de selv ordner egen håndverkere som ikke har seltralgodkjenning og ansvarsrett.

 

At vi er Godkjent for Ansvarsrett er en trygghet for deg som kunde. Dette sikrer at byggetiltakene blir i samsvar med de offentlige krav som finnes i plan- og bygningsloven med forskrifter. Det skjer gjennom krav til faglig sammensetning, organisering og kvalitetssystem i bedriften, og er en dokumentasjon på at vi innehar nødvendige faglige kvalifikasjoner innenfor de ulike funksjonene i byggeprosessen.

 

Den sentrale godkjenningsordningen skal bl.a.:

  • gjøre det lettere for foretakene å utvikle integrerte egenkontrollsystemer

  • redusere papirmengden og lette søknadsprosedyren for foretakene ved at de slipper å dokumentere kvalifikasjonene for hver gang det søkes om byggetillatelse

  • føre til enklere søknadsbehandling i kommunene

  • skape forutberegnelighet og oversikt i markedet gjennom registrering i et åpent register

  • bidra til konkurransefortrinn for de seriøse foretakene

  • sørge for likebehandling av søknader om ansvarsrett

bottom of page