top of page

Næringsbygg

Østergrens Eiendom & Invest AS utfører alle former for rehabilitering og byggfornyelse også innen næringsbygg.

 

Kanskje det trengs å istandsette en bygning for nåtidig formål, rette på forsømt vedlikehold eller å ta best mulig vare på byggets antikvariske verdi.

 

Det kan i alle disse situasjonene være et utfordrende byggeprosjekt, og god kompetanse er helt nødvendig. Både for å holde kostnadene nede, holde en god fremdrift og samtidig få et ønsket resultat når utgangspunktet er svært varierende.

bottom of page